DE VELDEN

Een wijk die rekening houdt met het klimaat van morgen

Brochure

De duurzaamheid van een woning heeft niet alleen te maken met allerlei slimme energiebesparende maatregelen. Of met het gebruiken van alternatieve energie, zoals warmte uit de grond.

Een duurzame woning is ook berekend op het klimaat van morgen. We weten allemaal dat extreme weersomstandigheden vaker voorkomen. Regenbuien bijvoorbeeld die in korte tijd straten blank zetten. Niet in de woningen van Kreekrijk. Uw wijk wordt ‘klimaatadaptief’.

Klimaatadaptief betekent dat er alvast is voorgesorteerd op hoosbuien die we ook in Nederland steeds meer zien. In veel wijken kan de riolering zoveel water in korte tijd niet aan. Dat heeft niet alleen maar met de afmetingen van de afvoeren en de rioolbuizen te maken. Het probleem in veel wijken is dat er te veel steen als ondergrond ligt. Daardoor vindt regenwater minder snel haar weg naar de bodem.

Doe er ook zelf iets aan
In Kreekrijk bestaat een relatief groot deel van de wijk uit natuur. Ook tuinen van de woningen zijn groter dan gemiddeld. Als het een keer plenst, heeft water daardoor meer mogelijkheden om weg te lopen. Ook zelf kunt u bijdragen aan die klimaatadaptieve opzet. Denk eraan om bij de aanleg van de tuin niet alleen maar voor tegels te kiezen, maar ook af te wisselen met gras en andere begroeiing. En als we toch voor bestrating moeten kiezen, dan kiezen we voor speciale waterdoorlatende tegels. Al die maatregelen dragen ertoe bij dat u niet bang hoeft te zijn voor natte voeten!